Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting IDC CDamsko – Radio Tamara

Stichting IDC CDamsko, eigenaar van Radio Tamara, hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die wij via onze website www.radiotamara.nl verzamelen.

1. Verzamelde gegevens:
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt, zoals naam, e-mailadres, en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en onze diensten te verbeteren.

2. Doeleinden van gegevensverwerking:
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het beantwoorden van vragen, het versturen van nieuwsbrieven (indien u zich daarvoor heeft aangemeld), en het verbeteren van onze dienstverlening.

3. Beveiliging:
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Delen van gegevens:
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Bewaartermijn:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Uw rechten:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, of over te dragen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

7. Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen in uw browser.

8. Contact:
Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de verstrekte telefoonnummers of e-mailadressen.

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt, dus we raden u aan deze regelmatig te raadplegen. Laatste update: 16-02-2024.

Stichting IDC CDamsko – Radio Tamara
Telefoon: +31 20 688 1133
WhatsApp +31 6 21304482
radiodamsko@hotmail.com
www.radiotamara.nl